Ronald Noorman realiseerde voor Ergo Pers een ‘livre de peintre, hij tekende vier etsen bij gedichten van Hans Faverey. Sur Place is een cyclus van tien gedichten die een bijna natuurlijke habitat vormen voor het werk van Noorman. De etsen staan naast de tekst. Hier wordt de werkelijkheid op dezelfde wijze tegemoet getreden, ontbonden en getransformeerd, teruggebracht tot iets wat de verbeelding kan bevatten.
Sur Place is een tweetalige editie (Nederlands - Frans) en verschijnt in een oplage van zesendertig Arabisch genummerde exemplaren. De gedichten werden vertaald door Jan H. Mysjkin en Pierre Gallissaires. Bij elk exemplaar hoort een suite met vier door Ronald Noorman getekende en genummerde etsen. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door de kunstenaar.
Sur Place, 38 x 39 cm, 44 bladzijden.

(...) Noorman benut die directheid en intimiteit ten volle. In de jaren waarin hij zich op de tekenkunst heeft toegelegd, heeft hij een grote technische virtuositeit opgebouwd - om die vervolgens zoveel mogelijk te negeren. Zijn lijnvoering kan aarzelend lijken, alsof hij op de tast het beeld verkent dat onder zijn handen ontstaat. (...) Toevalligheden kunnen een rol toebedeeld krijgen en worden meegenomen in het beeld: een verfspat of vlek, een plek waar de muis van de tekenhand het opgebrachte krijt wat uitgewreven heeft. Maar wat opvalt is de doelgerichtheid van Noormans manier van tekenen. Met minimale middelen wil hij uitdrukking geven aan datgene wat hem bezighoudt, aan een gevoel dat aan ieder blad ten grondslag ligt.
Iedere tekening, zegt hij, is een poging om te kijken tot hoever je kunt gaan - om het dan vervolgens met minder te proberen. Zo is een prachtig oeuvre ontstaan waarin, even behoedzaam als consequent, een individuele taal wordt ontwikkeld om onbenoembare gevoelens en gedachten vorm te geven. (...) L E E S   M E E R

C A R E L    V A N   T U Y L L   V A N   S E R O O S K E R K E N

 

 

 

   


 
 
   
 
 
 
 
 
       
       
 
     
       
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © ergo pers
site design by Zeuxis